Editörler ve Kurullar

Editör

Prof. Dr. Selahattin GELBAL, Hacettepe Üniversitesi

 

Yardımcı Editör

Dr. Öğretim Üyesi Kübra ATALAY KABASAKAL, Hacettepe Üniversitesi.

Dr. Sakine GÖÇER ŞAHİN, University of Wisconsin Madison.

Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hasan ATALMIŞ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversiresi.

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Terry A. ACKERMAN,University of North Carolina

Prof. Dr.Cindy M. WALKER, Duquesne University

Doç. Dr. Cem Oktay Güzeller, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Neşe GÜLER, İzmir  Demokrasi Üniversitesi

Doç. Dr. Hakan Yavuz ATAR, Gazi üniversitesi

Doç. Dr. Oğuz Tahsin BAŞOKÇU, Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Hamide Deniz GÜLLEROĞLU, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. N. Bilge BAŞUSTA, Mersin Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Derya ÇOBANOĞLU AKTAN, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Okan BULUT, University of Alberta

Dr. Öğretim Üyesi Derya ÇAKICI ESER, Kırıkkale Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KAPLAN, Artvin Çoruh Üniversitesi

Dr. Gonca YEŞİLTAŞ, Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK, Hacettepe Üniversitesi

 

Dil Editörleri

Doç. Dr. Burcu ATAR, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi, Derya ÇOBANOĞLU AKTAN, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi, Sedat ŞEN, Harran Üniversitesi

Dr. Gonca YEŞİLTAŞ, Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Halil İbrahim SARI, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

 

Sekreterya

Arş. Gör. Dr. İbrahim UYSAL
Arş. Gör. Seçil UĞURLU
Arş. Gör. Nermin KIBRISLIOĞLU UYSAL
Arş. Gör. Başak ERDEM KARA
Arş. Gör. Sebahat GÖREN KAYA

Türkçe | ENGLISH

Duyurular

© 2014 - [EPOD] Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. All Rights Reserved. Powered by Wordpress and Design by We Create Web Designs